Ympäristölautakunta, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ympäristölautakunnan kokousajasta ja koolle kutsumisesta

RauDno-2022-81

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön mukaan kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai mikäli enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Toimielimen tulee päättää millä tavoin kutsu kokoukseen lähetetään. 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Rakennustarkastaja ehdottaa, että lautakunnan kokoukset vuonna 2022 pidetään tarvittaessa kunnanvirastollai klo 16.00 alkaen. Lisäksi
rakennustarkastaja ehdottaa, että kokousajoista voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa.
Kokousajat ja esityslistat toimitetaan sähköisesti siten, että ne ovat perillä neljä päivää ennen kokousta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Ympäristölautakunta päätti kokouksessa 17.2.2022 kokouksien järjestämisestä ja alkamisajasta vuodelle 2022. Kokouksiin on ollut kuitenkin vaikeuksia saada riittävä määrä jäseniä koolle. Yksi syy on ollut kokouksen alkamisaika, joka on päätetty alkavaksi klo. 16.00.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Rakennustarkastaja ehdottaa,​ että ympäristölautakunnan vuoden 2022 kokouksien alkamisaikaa siirretään tunnilla eteenpäin. Ehdotettu uusi kokouksien alkamisaika olisi klo. 17.00.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)