Ympäristölautakunta, kokous 11.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ympäristökävelyn suorittaminen

RauDno-2023-278

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, Kiinteistö- ja aluepäällikkö, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan ympäristölautakunnan toimesta on viimeksi vuonna 2018 suoritettu ympäristökävely Satakielistentien alueella. Tarkoitus olisi jatkossa järjestää ympäristökävely vuosittain, jolloin voitaisiin tarkastella ympäristön siisteyttä ja määritellä jatkotoimenpiteet mahdollisiin epäkohtiin.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, Kiinteistö- ja aluepäällikkö, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Keskustellaan kokouksessa tarkemmin ympäristökävelyn järjestämisestä.

Päätös

Päätettiin aloittaa selvitys ympäristökävelyn järjestämisestä.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)