Ympäristölautakunta, kokous 11.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 LISÄPYKÄLÄ: Ympäristötarkastajan tiedoksiannot (lisäpykälä)

RauDno-2023-284

Valmistelija

  • Milla Saarinen, ympäristötarkastaja, milla.saarinen@rautalampi.fi

Perustelut

Ympäristölautakunnalle saatetaan tiedoksi ohessa liitteenä olevat ympäristötarkastajan päätökset ja tarkastustukset 6.2. - 4.5.2023 väliseltä ajalta.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Milla Saarinen, ympäristötarkastaja, milla.saarinen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee oheiset asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Asiat saatettu tiedoksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)