Ympäristölautakunta, kokous 11.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 LISÄPYKÄLÄ: Muut asiat (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, Kiinteistö- ja aluepäällikkö, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

-Anne Karhunen toi esille Kerkonkosken satamassa pidetyssä turvallisuuskävelyssä tuleet esteettömyyteen liittyvät epäkohdat. Wc-tilat eivät täytä esteettömyysvaatimuksia, luiska rakennukseen puuttuu, ovi liian kapea sekä wc istuin ja lavuaari käyttöön soveltumattomat.

-Ympäristötarkastja Milla Saarinen kertoi keskustan alueella olevasta rottaongelmasta. Ilmoituksia eläimistä on tullut Matti Lohen tien ja Syväjärventien väliseltä alueelta. Alueella on tarkoitus suorittaa tarkastus kiinteistöjen komposteihin sekä miettiä vaihtoehtoja ongelman poistamiselle.

-Reino Jäntti toi esille vanhat maa-ainesten ottopaikat, joissa maisemointiin liittyvät loppukatselmukset on vielä tekemättä. Nämä pyritään tarkastamaan kesän aikana. 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)