Tekninen lautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Muut asiat

Valmistelija

  • Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Keskusteltiin jätevesipumppaamoiden uusimisesta.

Päätös

Sovittiin ajankohta pumppaamoiden uusimisen suunnitteluun.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)