Nuorisovaltuusto, kokous 16.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tulevan kauden markkinointi ja uuden RauNon valinta

RauDno-2022-400

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

RauNon toimintakausi on lokakuusta syyskuuhun. Mukana voi olla enintään viisi (5) kautta, kuitenkin joka vuosi on haettava toimintaan mukaan uudelleen. RauNoa markkinoidaan kunnan nettisivuilla, somekanavissa, ilmoitustauluilla sekä kouluilla.

Ehdotus

RauNo on mukana markkinoimassa omaa toimintaansa mahdollisille uusille RauNolaisille ja järjestää sekä yläkoululla että lukiolla oman markkinointitapahtuman yhdessä nuorisotoimen kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. RauNon hakuaika on 1.9.-16.9.2022.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)