Kunnanhallitus, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:

1. Tilannekuva Ukrainan sodan aiheuttamasta pakolaisuudesta 25.5.2022, STM ja Maahanmuuttovirasto

2. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 25.5.2022

3. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan esityslista 15.6.2022

4. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 25.5.2022

5. Tiedote Savon Energiaholding Oy:n omistajakunnille 3.6.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)