Kunnanhallitus, kokous 27.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

RauDno-2022-372

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin sekä valmistelussa oleviin asioihin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen:

- Savon kuituverkon tilanne, ostotarjous hylätty, sopimusneuvottelut kesken.

- ICT-toiminnat, alustavia tunnusteluja tehty.

- Tuulivoiman esiselvitykset vireillä yrityksen toimesta, kaavoituksesta voi tulla kunnalle aloite.

 

 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)