Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Luottamushenkilön ero, Kuikka

RauDno-2023-201

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Minja-Riina Kuikka on ilmoittanut sähköpostilla 3.4.2023, että hän eroaa luottamustoimesta teknisessä lautakunnassa. Eron syynä on puoluepaikan luovuttaminen keskustalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Minja-Riina Kuikalle eron teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden henkilön.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)