Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Lautakuntien pöytäkirjat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:

1. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 16.3.2023

2. Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 11.3.2023

3. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 23.3.2023

4. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 31.3.2023

5. Tarkastuslautakunnan pöytäkijra 13.4.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)