Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

RauDno-2023-217

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin sekä valmistelussa oleviin asioihin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen:

- Taloustilanne maaliskuun 2023 mukaan, toimintatuotot 34,1 %, toimintakulut 26,8%, toimintakate 25%, vuosikate 693,492 €, tilikauden tulos 442.531 €.

- Pelastustoimen varallaolokorvauksista info 24.4 Kuopion kaupunki, asia vireillä työtuomioistuimessa

- Lainojen järjestely, neuvotteluja jatkettu Kuntarahoituksen kanssa

- Savon kuituverkon ja MPY:n kanssa neuvottelut ovat jatkuneet.

- HVA: pesula ym. neuvottelut kesken

- HVA-ilta 30.5

- Tuulivoimailta 16.5, välke, kaava ym. asiantuntijat etsitään

- Valtion virastotalo, neuvotteluja jatkettu.

- Tekninen toimi: jätevesipumppaamoiden uusinta,linjan rakentamista,  vesihuollon kehittämisuunnitelma , agregaatteja hankittu 2 kpl, Silmu piha-alueen rakentaminen alkaa kesällä, Tiinarin piha-alueen kuivatus/urakkakilpailutus, Toholahteen uusi teollisuustontti tulossa, Ecometin liittymän laajentaminen vireillä.

- Tiedolla johtamisen kehittämisryhmä: konsepti tulossa

- Koeasukas viikonloppu heinäkuussa, elinvoimatyöryhmä

- Tonttikampanja tulossa, Helsinkin seutu.

- Savogrow, elintarvikkeiden turvallisuuden kehittäminen-hanke

- PS:n suunnitelmat

- Kunnallisjohdon seminaari 24-25-5 Sari Hintikka-Varis , Matti Kärkkäinen ja muut puheenjohtaja voivat osallistua.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)