Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Hyvinvointilautakunnan täydentäminen

RauDno-2023-215

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 4.4.2023 hyvinvointilautakunnan puheenjohtajaksi Hannu Keinäsen. Keinänen on aiemmin toiminut lautakunnan varsinaisena jäsenenä, joten hänen tilalleen tulee valita uusi varsinainen jäsen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että hyvinvointilautakuntaa täydennetään valitsemalla varsinainen jäsen Hannu Keinäsen tilalle. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee hyvinvointilautakuntaan varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)