Hyvinvointilautakunta, kokous 5.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Varhaiskasvatuksen suunnitelma toimintakaudelle 2022-2023

RauDno-2022-488

Valmistelija

  • Taina Pärnänen, päiväkodin johtaja, taina.parnanen@rautalampi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatus on laatinyt kuluvalle toimintakaudelle liitteenä olevan suunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen laatiman suunnitelman toimintakaudeksi 2022-2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Päiväkodin johtaja Tiina Pärnänen ja sosionomiopiskelija Anttu Röntynen esittelivät suunnitelman.