Hyvinvointilautakunta, kokous 5.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Nuorisovaltuuston lautakuntakummin ja varakummin valinta

RauDno-2022-481

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan päätöselimien jäsenistä valittu nuorisovaltuustokummi on toimintamalli, jolla pyritään tekemään nuorisovaltuuston edustajille päätöselinten työskentelyä helpommaksi ja ymmärretävämmäksi. Mallissa kunnanvaltuusto sekä jokainen lautakunta  valitsee keskuudestaan kummin sekä varakummin, joka toimii tavallista tiiviimmässä yhteistyössä nuorisovaltuutetun kanssa, esimerkiksi auttaa esityslistaan tutustumisessa. Kummi toimii lautakunnan luottamushenkilön näkökulmasta katsottuna yhteyshenkilönä nuorisovaltuustoon ja samalla tukee nuorisovaltuuston lautakuntaedustajaa mahdollisuuksiensa mukaan ennen lautakunnan kokouksia. Toivottavaa on, että kummi toimii lautakunnan edustajana koko toimikautensa ajan. 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta valitsee keskuudestaan lautakuntakummin ja varakummin nuorisovaltuustolle.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti valita nuorisovaltuustolle lautakuntakummiksi Tiina Purasen ja varakummiksi Hannu Keinäsen. 

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto