Hyvinvointilautakunta, kokous 5.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Ilmoitusasiat

Perustelut

Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:

-

Ehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. 

Päätös

Ilmoitusasioita ei ollut.