Hyvinvointilautakunta, kokous 21.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Rautalammin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2022

RauDno-2022-467

Valmistelija

  • Taina Pärnänen, päiväkodin johtaja, taina.parnanen@rautalampi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan.

Opetushallitus määräsi 18.2.2022 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, jotka astuvat voimaan 1.8.2022. Perusteet uudistettiin vastaamaan varhaiskasvatuslain muutoksia.

Opetushallituksen päätös edellytti kunnalta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista näitä perusteita noudattaen. Uusi paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on otettiin käyttöön elokuussa 2022 uuden toimintakauden alkaessa.

Päivitetyissä perusteissa määritellään entistä tarkemmin kolmitasoisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. Kolmitasoisen tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen tarve arvioidaan lapsen yksilöllisen tuen tarpeen perusteella. Lapselle tulee muun muassa oikeus varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiin apuvälineisiin ja uudistus näkyy myös jokaiselle lapselle tehtävässä henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Muita muutoksia on tehty mm. laaja-alaisen osaamisen osuuteen.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevan Rautalammin kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää, esiopetussuunnitelma tulee päivittää ja tuoda asia päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.