Hyvinvointilautakunta, kokous 21.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Rautalammin koulujen oppilashuoltosuunnitelma 2022-2023

RauDno-2022-463

Valmistelija

  • Mervi Pulkkinen, Matti Lohen koulun rehtori, mervi.pulkkinen@rautalampi.fi

Perustelut

Oppilashuollon kuntakohtainen ohjausryhmä on laatinut lukuvuoden 2021-2022 aikana Rautalammin kaikkien koulujen yhteisen oppilashuoltosuunnitelman. Oppilashuoltosuunnitelma sisältää yhteisen osan lisäksi koulukohtaiset tarkennukset ja toimii siten myös kaikkien koulujen koulukohtaisena oppilashuoltosuunnitelmana.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyyRautalammin koulujen oppilashuoltosuunnitelma 2022-2023 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.