Hyvinvointilautakunta, kokous 21.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Perusturvan toimenpiteet koskien Rautalammin kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2021

RauDno-2022-303

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eija Susitaival, eija.susitaival@bdo.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen kokouksessaan 8.3.2022.   

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2021. Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

-  merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021,

-  pyytää kunnanhallitusta antamaan vuoden 2021 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen, johtopäätösten ja suositusten vuoksi.  

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti. Pyydetään kunnanhallitusta antamaan vuoden 2022 loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen, johtopäätösten ja suositusten vuoksi.

Valmistelija

Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Perustelut

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto päättää

-​  merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021,​

-​  pyytää kunnanhallitusta antamaan vuoden 2022 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä,​ mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen,​ johtopäätösten ja suositusten vuoksi.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Raimo Kemppaista.

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 ei sisällä perusturvaa koskevaa tekstiosuutta. Sitovat tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet hyvin. Perhehoitajaa iäkkäiden palveluun ei olla onnistuttu rekrytoimaan, eikä iäkkäiden ravitsemuksen seurantaa henkilöstöä kouluttamalla ole toteutettu.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksesta ja esittää kunnanhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä pois kunnan järjestämis- ja tuottamisvastuulta, ei toimenpiteitä aseteta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta