Hyvinvointilautakunta, kokous 21.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelma

RauDno-2022-464

Valmistelija

  • Mervi Pulkkinen, Matti Lohen koulun rehtori, mervi.pulkkinen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin perusopetuksen lukuvuosisuunnitelman tekstejä ja taulukkoja on uudistettu syksyllä 2022 ja sen laadinnan vastuuta on jaettu henkilökunnalle.  Lukuvuosisuunnitelma on hyväksytty perusopetuksen yhteisessä opettajankokouksessa 8.9.2022.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2022-2023 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Sirpa Jalkanen saapui kokoukseen § 67 käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali