Hyvinvointilautakunta, kokous 21.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Matti Kärkkäinen tiedotti hyvinvointialueen valmistelutilanteesta.