Hyvinvointilautakunta, kokous 21.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:

Kirsi Solmari esittelee:

 • Valvivan ilmoitukset ja päätökset:
  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen:
   • Abalanced Oy Dnro V/23642/2022
   • Fysios Terapiapalvelut Oy Dnro V/25464/2022
   • 9Lives Ensihoito Oy Dnro V/25410/2022, V/16027/2022, V17531/2022
   • Suomen terveystalo Oy Dnro V/8063/2022, Dnro V/27351/2022
   • Össur Finland Oy Dnro V/20256/2022
   • Kuuleva Oy Dnro V/28531/2022
  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen:
   • Prima Health Oy, Suomen Kurssiakatemia Dnro V/25216/2022
   • Hoitava Group Oy Dnro V/25481/2022
  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen
   • 9Lives Ensihoito Oy, liikkuva näyttenottopiste WUX-200 Dnro V/25508/2022
   • Össur Finland Oy Dnro V/20259/2022
   • Lääkärikeskus Digilääkäri Oy Dnro V/27504/2022
  • Lupa yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamiseen:
   • Medikams Oy Dnro V/12551/2022
   • LSK Invest Oy Dnro V/14332/2022
   • Lääkärisi Mielenterveys Oy Dnro V719665/2022
   • Ambulanssipalvelu Lilja Oy Dnro V/18366/2022
   • Sofita Oy Dnro V/27683/2022
  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus terveydenhuollon palveluista vastaavista johtajista:
   • Stella Kotipavelut Oy Dnro V/20917/2022
 • Aluehallintoviraston ilmoitus 
  • Yksityisen sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen
   • Poijukodit Oy, ISAVI/2955/2022
 • Valviran ja Aluehallintoviraston ohje -kirjeet 13.6.2022
  • Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän on oltava lastensuojelulain mukainen
  • Lastensuojeluasiakkaiden oikeusturvan huomioiminen perhehoitoa järjestettäessäja toteutettaessa - valvontaa ei voi ulkoistaa
 • Sosiaali- ja terveysministeriön kirje  24.8.2022 VN/22991/2022, Ohjauskirje työtaist elutoimiin varautumisest ja ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamisesta häiriötilanteessa

Ehdotus

Esittelijä

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. 

Päätös

Merkittin tiedoksi.