Hyvinvointilautakunta, kokous 21.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Pirttipiika Tmi (3225748-4)

RauDno-2022-414

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Pirttipiika Tmi (3225748-4) on tehnyt ilmoituksen yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta 2.8.2021alkaen Rautalammin kunnan alueella. Yritys tarjoaa tukipalveluja, kuten siivousta, asiointipalvelua, ulkoilutusta, pieniä lumitöitä yms..

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Pirttipiika Tmi (3225748-4) tekemän ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja hyväksyy Pirttipiika Tmi:n ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirttipiika Tmi

Liitteet

Oheismateriaali