§ 8 Vapaa-aikasihteerin valinta

Lataa 

RauDno-2019-308

Päätöspäivämäärä

2.5.2019

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, § 26/Lautakunnan ja viranhaltijoiden toimivalta.

Päätös

Sivistysjohtaja päättää valita Rautalammin kunnan vapaa-aikasihteerin tehtävään XXXX XXXXXX. 

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Palkkaus on KVTEsin mukainen. Erikseen sovitaan korvauksesta HYTE-koordinaattorin tehtävien hoitamisesta. 

Allekirjoitus

Olli Lipponen

Organisaatiotieto

Sivistys