§ 20 Lastenhoitajan valinta

Lataa 

RauDno-2022-354

Päätöspäivämäärä

14.6.2022

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintolaki § 43 ja § 45. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2021, § 26 lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivalta. 

Kuvaus

Rautalammin kunnan varhaiskasvatuspalveluissa oli avoinna kaksi vakinaista lastenhoitajan tehtävää haettavana 16.5.2022-30.5.2022. 

Haastattelut pidettiin 3.6.2022. Haastattelijoina toimivat päiväkodinjohtaja Taina Pärnänen sekä lastenhoitajat Anne Vesterinen ja Jenna Udd. 

Työpaikkailmoituksessa kerrottiin, että työ sisältää vuorotyötä. Haastattelussa painotettiin sitoutumista vuorotyöhön, luontopainotteista työskentelyotetta, työyhteisötaitoja, koulutusmyönteisyyttä ja muuntautumiskykyisyyttä. 

Hakemuksen ja haastattelun perusteella parhaat edellytykset suoritua lastenhoitajan tehtävästä on lähihoitaja Heidi Mannisella ja lähihoitaja Sarita Korhosella. Molemmilla on kokemusta luontopainotteisen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta ja myös vahva halu kehittää toimintaa luontopainotteisen pedagogiikan mukaisesti. Molemmat ovat myös sitoutuneet vuorotyön tekemiseen. Heidi Mannisella on vahvaa osaamista erityislasten kanssa toimimisesta ja Sarita Korhosella taas musiikki- ja liikuntakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön pätevyysvaatimuksista säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Molemmat hakijoista täyttävät varhaiskasvatulain mukaisen pätevyysvaatimuksen

Tehtävissä noudatetaan 4kk koeaikaa. 

 

 

Päätös

Sivistysjohtaja päättää valita kahteen avoinna olleeseen lastenhoitajan tehtävään lähihoitaja Heidi Mannisen sekä lähihoitaja Sarita Korhosen. 

Allekirjoitus

Olli Lipponen

Organisaatiotieto

Sivistys