§ 19 Eron myöntäminen erityisopettajalle

Lataa 

RauDno-2022-347

Päätöspäivämäärä

13.6.2022

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintolaki § 43 ja § 45. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2021,  § 26 Lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivalta

Kuvaus

Laaja-alainen erityisopettaja Katariina Tiihonen on perjantaina 10.6.2022 hakenut eroa perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan virasta (0110) 1.8.2022 alkaen. 

Rautalammin kunnan hallintosäännön (2021) mukaan sivistysjohtaja vastaa vakinaisten virka- ja työsuhteisten työntekijöiden palkkaamisesta ja eron myöntämisestä. 

 

Päätös

Sivistysjohtaja päättää myöntää Katariina Tiihoselle eron 1.8.2022 alkaen laaja-alaisen erityisopettajan virasta. 

Allekirjoitus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Organisaatiotieto

Sivistys