§ 6 Erityisluokanopettajan virkavalinta (alakoulu)

Lataa 

RauDno-2019-254

Päätöspäivämäärä

9.4.2019

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018 26§ Lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivalta. 

Päätös

Sivistysjohtaja päättää valita alakoulun erityisluokanopettajan virkaan KM/FM Tarja Natusen ja hänen kieltäytymisensä varalle KM Katja Heimosen. Natusella on 14 vuoden kokemus opetusalan tehtävistä. 

Virkavalinnassa käytetään kokonaisarviota, joka perustuu henkilön työhistoriaan ja kokemukseen sekä haastattelussa esille tulleisiin valintaa mahdollisesti puoltaviin tekijöihin. 

 

Tarja Natusen valintaa puoltavia hakemuksessa ja haastattelussa esille tulleita asioita: 

- Laaja-alainen kokemus opetusalan tehtävistä erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa. 

- S2-kielen opettajan pätevyys ja kokemus

- Laaja-alainen kokemus maahanmuuttajien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten integroinnista yleisopetukseen

- Monipuoliset koulun ja oppilashuollon kehitystehtävät aiemmissa työpaikoissa. 

Allekirjoitus

Olli Lipponen

Organisaatiotieto

Sivistys