§ 7 Erityisluokanopettajan virka (yläkoulu)

Lataa 

RauDno-2019-255

Päätöspäivämäärä

9.4.2019

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018 §26 Lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivalta

Päätös

Sivistysjohtajan päätöksellä yläkoulun erityisluokanopettajan virkaan valitaan KM Hanna Puhilas ja hänen kieltäytymisensä varalle KM Katja Heimonen. Puhilaalla on neljän vuoden kokemus erityisluokanopettajan tehtävistä. 

 

Hanna Puhilaksen valintaa hakemuksen ja haastattelun perusteella puoltavia tekijöitä ovat: 

- Monipuolinen kokemus eri luokka-asteiden erityisluokanopettajan tehtävistä. 

- Selkeä näkemys erityisluokanopettajan tehtävästä ja siihen liittyvästä kehitystyöstä 

- Kokemus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksesta ja integroinnista. 

- Selkeä näkemys oppilashuollosta, sen kehittämisestä ja toiminnan arvioinnista. 

Allekirjoitus

Olli Lipponen

Organisaatiotieto

Sivistys