§ 48 Myönnetty erityisavustus OKM-209-520-2024

Lataa 

RauDno-2024-246

Päätöspäivämäärä

18.4.2024

Päätöksen tekijä

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Päätöksen peruste

Hallintolaki § 43 ja § 45. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2023, § 26 (muut viranhaltijat).  

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Rautalammin kunnalle erityisavustusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen liittyvän laadukkaan opetuksen ja (varhaiskasvatuksessa) hoidon toteuttamiseen (OKM/209/520/2024). Erityisavustus on suuruudeltaan 150 000 €, ja myöntö ajoittuu kolmelle vuodelle. Vuotuinen avustussumma on 50 000 €.

Avustusta saa käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Avustusta ei saa käyttää olemassa olevan toiminnan korvaamiseen. Kaikki kielletyt käyttötarkoitukset on eritelty päätöksessä.

Myönnetty erityisavustus saa kattaa enintään 80% toiminnan kuluista; omarahoitusosuus on 20%.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja päättää, että Rautalammin kunta ottaa vastaan myönnetyn erityisavustuksen ja käyttää sen ministeriön päätöksessä määritellyllä tavalla.

Allekirjoitus

Matti Vänttinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Organisaatiotieto

Hallinto