§ 5 Opiskelijaksi ottaminen

Lataa 

RauDno-2022-360

Päätöspäivämäärä

17.6.2022

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen peruste

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2021, § 26 Lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivalta. 

Kuvaus

Rautalammin hallintosäännön 26 §:n mukaan rehtorilla on päätäntävalta oppilaaksi ottamisesta lukuvuoden aikana. Rautalammin lukiosta opiskelupaikkaa on hakenut Hilma Hakkarainen. 

Päätös

Lukion rehtori päättää ottaa opiskelijaksi Hilma Hakkaraisen 1.8.2022 alkaen. 

Allekirjoitus

Olli Lipponen

Organisaatiotieto

Sivistys