§ 4 Opiskelijaksi ottaminen

Lataa 

RauDno-2022-359

Päätöspäivämäärä

17.6.2022

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen peruste

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2021, § 26 Lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivalta. 

Kuvaus

Rautalammin hallintosäännön 26 §:n mukaan rehtorilla on päätäntävalta oppilaaksi ottamisesta lukuvuoden aikana. Rautalammin lukiolta opiskelupaikkaa on hakenut Sofia Toropainen. 

Päätös

Rautalammin lukion rehtori päättää ottaa lukion opiskelijaksi Sofia Toropaisen lukion opiskelijaksi 1.8.2022 alkaen. 

Allekirjoitus

Olli Lipponen

Organisaatiotieto

Sivistys