§ 3 Opiskelijaksi ottaminen

Lataa 

RauDno-2022-358

Päätöspäivämäärä

16.6.2022

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen peruste

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2021, § 26.

Kuvaus

Rautalammin hallintosäännön 26 §:n mukaan rehtorilla on päätäntävalta oppilaaksi ottamisesta lukuvuoden aikana. Rautalammin lukiolta opiskelupaikkaa on hakenut Tilda Matilainen. 

 

Päätös

Lukion rehtori päättää ottaa Tilda Matilaisen Rautalammin lukion opiskelijaksi 1.8.2022 alkaen 

Allekirjoitus

Olli Lipponen

Organisaatiotieto

Sivistys