§ 8 Täyttölupa koulukuraattorin tehtävään

Lataa 

RauDno-2021-662

Päätöspäivämäärä

27.10.2021

Päätöksen tekijä

Kunnanjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki § 43 ja § 45. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2021, § 25 (kj ja hj) tai § 26 (muut viranhaltijat.  

Päätös

Sivistysjohtajalle myönnetään täyttölupa koulukuraattorin toimen täyttämiseen (80% työaika)

Allekirjoitus

Anu Sepponen, kunnanjohtaja

Organisaatiotieto

Hallinto