§ 3 Perusopetuksen ja lukion opettajien virkojen täyttölupa

Lataa 

RauDno-2022-261

Päätöspäivämäärä

16.5.2022

Päätöksen tekijä

Kunnanjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki § 43 ja § 45. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2021, § 25 (kj ja hj) tai § 26 (muut viranhaltijat.  

Esitys

Sivistysjohtaja hakee virkojen täyttölupia seuraavasti :

Perusopetuksen ja lukion opettajia

 

                                                        Rautalammin koulutoimessa tulee vakinaisesti täytettäväksi:

 1. Liikunnan ja terveystiedon opettajan tehtävä
  1. Nykyinen viranhaltija on irtisanoutunut tehtävästään
  2. Taustalla oleva virka lakkautetaan ja tehtävä muutetaan päätoimisen tuntiopettajan tehtäväksi.

 

 

Rautalammin koulutoimessa määräaikaisesti täytettäväksi tulee

 1. Luokanopettajan määräaikaisiatehtäviä 3 kpl ajalle 1.8.2022-31.7.2023
  1. Kaksi luokanopettajan paikkaa kohdistuu Matti Lohen kouluun
  2. Yksi luokanopettajan tehtävä kohdistuu Kerkonjoen kouluun
  3. Määräaikaisuuden peruste on epävarmuus Kerkonjoen koulun tulevaisuudesta.
 2. Maantiedon ja biologian opettajan virkavapaan sijaisuus 1.8.2022-31.7.2022
 3. Matemaattisten aineiden määräaikainen tuntiopettaja opettaja Matti Lohen koululle ja lukioon ajalle 1.8.2022-31.7.2023

 

 

                          
 

Päätös

Myönnetään täyttöluvat esitetyn mukaisesti

Allekirjoitus

Anu Sepponen, kunnanjohtaja

Organisaatiotieto

Hallinto