Ympäristölautakunta, kokous 7.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ympäristölautakunnan tilinpäätöstiedot vuodelta 2021

RauDno-2022-177

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Ympäristölautakunnan toimintakertomukset rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta sekä tilinpäätöstiedot vuodelta 2021 esitetään liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi annetut toimintakertomukset sekä tilinpäätöstiedot vuodelta 2021 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esitetyssä muodossa.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)