Ympäristölautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 LISÄPYKÄLÄ: Säästötavoitteen (2%) toteuttaminen (lisäpykälä)

RauDno-2020-113

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on velvoittanut kaikkia hallintokuntia vähentämään toimintakulujaan kaksi (2) prosenttia. Oheisessa listassa on esitetty ympäristölautakunnan säästöt.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle oheisen listan mukaisia säästöjä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)