Ympäristölautakunta, kokous 24.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Rautalammin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

RauDno-2021-400

Valmistelija

  • Johanna Mykkanen, johanna.mykkanen@konnevesi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa on viimeksi päivitetty vuonna 2000. Ohessa liitteenä päivitetty taksa.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta esittää ympäristösuojeluviranomaisen taksan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)