Ympäristölautakunta, kokous 24.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Rautalammin kunnan maa-aines taksa

RauDno-2021-399

Valmistelija

  • Johanna Mykkanen, johanna.mykkanen@konnevesi.fi

Perustelut

Ympäristölautakunnan taksa maa-aineksen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista on viranomaistehtävistä on vuodelta 2013. Taksaa on nyt päivitetty ja korotettu oheisen liitteen mukaisesti.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Rautalammin kunnan päivitetyn maa- aines taksan hyväksymistä. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)