Ympäristölautakunta, kokous 24.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 LISÄPYKÄLÄ: Ympäristölautakunnan talousarvion toteuma 1.1. - 30.4.2021 (lisäpykälä)

RauDno-2021-410

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Ympäristölautakunnalle esitetään tiedoksi raporit talousarvion toteutumisesta ympäristölautakunnan osalta ajalta 1.1. - 30.4.2021. Raportit liitteenä.

Raportit on jo saatettu kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee raportit tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Merkittiin raportit tietoon saaduksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)