Ympäristölautakunta, kokous 17.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ympäristölautakunnan tositteiden hyväksyjät

RauDno-2022-85

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Lautakunnan tai kunnan muun viranomaisen on määrättävä ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyy lautakunnan tositteet, ellei hyväksyjää ole määrätty
vastuualuesäännöllä.Teknisen toimen vastuualuesäännön mukaan lautakunnan hyväksymät sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa esittelijänä toimiva viranhaltija. Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano- ohjeessaan määritellyt viranhaltijoiden taloudellisen päätösvallan euromääräiset rajat

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Rakennustarkastaja ehdottaa, että ympäristölautakunnan talousarvion tehtävätasojen
1. Ympäristönsuojelu, tositteet hyväksyy tekninen johtaja.
2. Rakennusvalvonta ja ohjaus, tositteet hyväksyy rakennustarkastaja.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)