Ympäristölautakunta, kokous 17.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ympäristölautakunnan kokousajasta ja koolle kutsumisesta

RauDno-2022-81

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön mukaan kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai mikäli enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Toimielimen tulee päättää millä tavoin kutsu kokoukseen lähetetään. 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Rakennustarkastaja ehdottaa, että lautakunnan kokoukset vuonna 2022 pidetään tarvittaessa kunnanvirastollai klo 16.00 alkaen. Lisäksi
rakennustarkastaja ehdottaa, että kokousajoista voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa.
Kokousajat ja esityslistat toimitetaan sähköisesti siten, että ne ovat perillä neljä päivää ennen kokousta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)