Ympäristölautakunta, kokous 17.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Rakennustarkastajan vastaanottojat vuonna 2022

RauDno-2022-84

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

Rakennustarkastajan toimistoajat ovat olleet vuonna 2021 maanantaisin kello 12.00-15.00 ja torstaisin kello 9.00- 11.00. Rakennustarkastaja on tavattavissa myös viraston aukioloaikana klo 9- 15, mikäli on paikalla. Toimistoajan ulkopuolella rakennustarkastajan tavoittaa varmimmin varaamalla tapaamiseen ajan.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää, että vuonna 2022 rakennustarkastaja on maanantaisinklo.12.00- 15.00 ja torstaisin kello 9.00- 11.00 teknisellä osastolla. Muulloin kuten esittelytekstissä on sanottu.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)