Ympäristölautakunta, kokous 17.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

RauDno-2022-83

Valmistelija

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Perustelut

 

Lautakuntien, johtokuntien ja toimielinten sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville sen mukaan, miten toimielin tai sen puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja, pasi.vayrynen@rautalampi.fi

Rakennustarkastaja ehdottaa, että ympäristölautakunnan pöytäkirjat pidetään julkisuuslain ja kuntaliiton ohjeiden mukaisesti nähtävillä teknisessä toimistossa sekä kunnan internet- sivuilla. Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirjat tarkistetaan pääsääntöisesti välittömästi kokousten jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon maanantaina teknisessa toimistossa ja se julkaistaan kunnan nettisivuilla.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)