Ympäristölautakunta, kokous 15.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tiedoksiannot

RauDno-2023-337

Valmistelija

  • Laura Paloniemi, Rakennustarkastaja, laura.paloniemi@rautalampi.fi

Perustelut

Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:

26.5.2023, MH 2738/2023, Metsähallitus, luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa. Kääväkäs- ja muiden sieninäytteiden keräämiseen taksonomian ja uhanalaisarvioinnin
tarpeisiin valtion suojelualueilla ja suojeluohjelma-alueilla koko maassa.

1.6.2023 Vaasan hallinto-oikeus, päätös 707/2023, valitus vesitalousasiassa.

1.6.2023 ISAVI/2754/2023, Aluehalllintovirasto, Rastunsuon ympäristölupien nro 36/06/2 ja nro 43/09/2 sekä vesilain mu-kaisen käyttöoikeuden rauettaminen, Rautalampi.

8.6.2023 Ympäristölautakunnan välitilinpäätös, lähetetty sähköpostilla tiedoksi jäsenille, käsittely kunnanhallituksessa 12.6.2023.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Paloniemi, Rakennustarkastaja, laura.paloniemi@rautalampi.fi

Tiedoksiannot merkitään tietoon saatetuksi. 

Päätös

Tiedoksiannot saatettu tietoon


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)