Ympäristölautakunta, kokous 15.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Muut asiat

Valmistelija

  • Laura Paloniemi, Rakennustarkastaja, laura.paloniemi@rautalampi.fi

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Keskusteltiin: 

- Herrantien vesistön ja tiealueen väliin jäävästä pusikoituneesta maa-alueesta, joka peittää näkyvyyden Rautalampi-järvelle. Ehdottiin tienvarren katselmoitia ja selvitetään maanomistajan lupa mahdollisten toimenpiteiden aloittamiseksi. Puusto lähtötietojen mukaan lähinnä energiapuuta 

- Ympäristölautakunnan jäsenen tulee vastata kokouskutsuun oma osallistuminen tai ilmoittaa varajäsen. Jäsenet keräävät oman varahenkilön puhelinnumeron tavoiteltavuuden helpottamiseksi


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)