Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 4.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Veteraanien sosiaalipalvelujen neuvottelupäivien terveiset

RauDno-2023-224

Valmistelija

  • Pirkko Annala, hallintosihteeri, pirkko.annala@rautalampi.fi

Perustelut

Sotaveteraaniliitto järjesti sotaveteraanipiirien sosiaalineuvojille 23.2.2023 neuvottelupäivän, jonka kooste on ohessa. Sotaveteraaneja ei Rautalammilla enää ole, mutta veteraanien leskiä sekä sotilaspoikia ja lottia ja lottatyttöjä sen sijaan on. Heidän hyvinvointinsa edistäminen on tärkeä asia. Näiden asioiden tilanteesta kuntamme alueella on lähetetty kysely hyvinvointialueelle.  

Ehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee tilanteesta muistion ja pyydettyjen selvitysten perusteella. 

Päätös

Paikalliseen tilanteeseen ei ole saatu vielä selvitystä. Asiaa selvitetään edelleen. 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)