Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 4.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Muut asiat

Valmistelija

  • Pirkko Annala, hallintosihteeri, pirkko.annala@rautalampi.fi

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kokouksessaan 14.6.2023, että vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalle annetaan läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa. Neuvostoa pyydetään nimämään edustajansa jäljellä olevalle valtuustokaudelle. 

Päätös

Keskusteltiin asiasta ja päätetttiin valmistella asiaa siten, että neuvoston esitys edustajaksi on joko Emma Ilomäki tai Irmeli Virta.

Hyvinvointi-ilta järjestetään ti 30.5. klo 17.30 Matti Lohen koulun vanhassa juhlasalissa hyvinvointialueen terveys- ja ikäihmisten palveluista. 

Seuraavan kokouksen päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.