Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 4.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Hyvinvointialueen ja kuntien vanhus- ja vammaisneuvoston yhteistyö

RauDno-2023-225

Valmistelija

  • Pirkko Annala, hallintosihteeri, pirkko.annala@rautalampi.fi

Perustelut

Vanhus- ja vammaisasiahenkilö Laila Hytönen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta on lähestyntyt kuntien vanhus- ja vammaisneuvojen puheenjohtajia ja sihteereitä. Hän pyytää, että kuntien vanhus- ja vammaisneuvostot tutustuisvat liitteenä olevaan Kuntaliiton esitykseen "Kuntien ja hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielimet - roolit ja yhteistyö". 

Sen pohjalta hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyötapoja voisivat olla esim. vuosittain toteutettava neuvostoseminaari ajankohtaisista aiheista, alueelliset neuvostotapaamiset 1-2 krt/vuosi, tarvittaessa esim. Teams-tapaamiset tai työpajat yhteisten teemojen käsittelyä varten tai joku muu tapa. 

Yhteistyötavoista ja jatkotoimenpiteistä järjestetään keskustelutilaisuus 8.5. Tapaamiseen toivotaan 1 edustaja/neuvosto.  

Ehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee esityksestä.

Päätös

Todettiin, että koko Pohjois-Savon hyvinvointialueella toimijoiden välinen yhteistyö on vasta hahmottumassa ja roolit muotoutumassa. Sosiaalityöntekijöitä puuttuu alueelta ja palvelujen saatavuus erityisesti ikäihmisten kannalta on selvästi heikentyntyt. Moni aiemmin erinomaiseksi hioitunut toimintamuoto on unohdettu ja toiminta vaatii uudelleen rakentamisen ja vakiintumisen. Poikkeuksena edelliseen; kunnan ja HVA:n yhteistyö ehkäisevän päihdetyön suhteen toimii erinomaisesti.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten ja kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston yhteistyöstä todettiin, että Tuulikki Tiihanoff edustaa meitä hyvinvointialueen ikäihmisten neuvostossa ja voisi olla mukana vanhus- ja vammaisneuvoston tapaamisissa jatkuvasti viestinviejänä. Muista yhteistyömuodoista keskustellaan vanhus- ja vammaisneuvoston yhteisissä palaverisessa 8.5.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)