Tilapäinen valiokunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Valiokunnan seuraavat toimenpiteet

RauDno-2022-315

Perustelut

Valiokunta keskustelee ja tekee päätöksen siitä, miten työskentelyä jatketaan.

 

Ehdotus

x

Päätös

Valiokunta päätti tehdä lausunnon valtuustolle. Lausunnon sisällöstä käytiin keskustelu. Keskustelun aikana todettiin, että lausunnon sisällöstä on näkemyseroja.  Puheenjohtaja päätti, että tehdystä lausuntoluonnoksesta tulee äänestää. Ne, jotka kannattavat valiokunnan tekemää lausuntoluonnosta äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat sitä vastaan, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä nimenhuutojärjestyksessä valiokunnan tekemää lausuntoluonnosta kannattivat "jaa" äänillä Jussi Herranen, Anu Hotti ja Sari Hintikka-Varis pj.  Lausuntoluonnosta vastaan äänestivät "ei" äänillä Senja Hallivuori, Petteri Haukka ja  Päivi Heikkinen. Äänten mentyä tasan 3-3 päätökseksi tuli puheenjohtajan äänen ratkaistessa valiokunnan tekemä lausuntoehdotus.

Senja Hallivuori, Petteri Haukka ja  Päivi Heikkinen jättivät asiasta eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on liitteenä.  

 

 

Liitteet

Oheismateriaali