Tilapäinen valiokunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Matti Kärkkäisen lakimiehen lausunto jaettiin valiokunnalle tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali