Tilapäinen valiokunta, kokous 5.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Valiokunnan kokousajat

RauDno-2022-222

Perustelut

Valiokunta sopii tulevista kokousajoista.

Ehdotus

Valiokunta päättää kokoontua seuraavina aikoina: 

- 12.5. klo 14.30
- 17.5. klo 10.00
- 20.5. klo 13.00
- 25.5. klo 11.00
- 31.5. klo 14.00
-  6.6. klo  15.00
-  9.6. klo  10.00

Päätös

Valiokunta päättää kokoontua seuraavina aikoina: 

- 12.5. klo 14.30
- 17.5. klo 10.00
- 20.5. klo 13.00
- 25.5. klo 11.00
- 31.5. klo 14.00
-  6.6. klo  15.00

- 15.6. klo 14.00


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)